a entrevista

en scratch


Presentación que contén orientacións para planificar, realizar e revisar este xénero xornalístico, unha proposta práctica a partir dunha entrevista ao grupo The Homens (do que se pode escoitar un tema) e mais unhas cuestións de revisión final.