Leis que fixeron que os galegos falasen castelán “voluntariamente”.