Moi señores meus: 

Pola presente lamento comunicarlles que teño decidido pagar un 5% menos no recibo mensual da hipoteca que teño co seu banco. Foi una decisión difícil pero éme imprescindible recortar gastos para salvar a miña economía particular e mesmo reducir o meu déficit. 

En situacións coma esta é cando todos debemos arrimar o ombreiro polo que lles pido comprensión e solidariedade. 
Eu, coma o resto de cidadáns, colaborei no seu día na inxección de liquidez que recibiron vostedes para salvar o sistema financieiro.

De feito, vinme forzado a tomar esta decisión porque os meus pais, ao ver o saldo da miña conta corrente, temen verse na obriga de deixarme cartos e vostedes, como banqueiros que son, saben mellor que ninguén que non ten senso algún poñer capital se non é para conseguir pingües beneficios. 


Iinformeime e sei que é lícito tomar este tipo de decisións de xeito unilateral e sen previa negociación (Hai precedentes; ver declaracións do Presidente do Goberno no parlamento o pasado 12 de maio). 

Aproveito a ocasión para comunicarlles que xa dispoño de suficientes tixolas e non preciso que me agasallen con ningunha máis. 


Atentamente,